top of page

Kom i kontakt med oss!

Det kan finnas många anledningar till att du vill komma i kontakt med oss men oavsett skäl så är du varmt välkommen göra så. Vi har dock lite olika kanaler för olika syften. 

Om du är en nära anhörig till en person med Syngap1 diagnos så finns vårat föräldranätverk på Facebook. Här finns flera familjer ifrån Sverige som delar många av de erfarenheter du har. Det finns förmodligen även svar på många av de frågor du har.

Vill du träffa fler så finns även en internationell grupp. 

Facebook

Syngap1

Sweden

Vårt svenska nätverk för anhöriga till Syngapier

Vi är idag 17 medlemmar

Facebook

Global Family

Support

Vill du träffa fler och känner dig trygg med engelskan så är du varmt väldkommen till den internationella gruppen med närmre 500 medlemmar

Diskussions-grupper

För dem som vill engagera sig mer finns olika diskussionsgrupper och forum att vända sig till. Mer info om dem finns i facebook grupperna.

Forskning

&

Insamling 

Det finns en del intiativ kring forskning och instamling av medel för forskning. Ett av de initiativen är Syngap Research Fund.

Internationella stödorganisationer

Har du andra frågor så skicka gärna ett mail

Tack för ditt meddelande!

Sweden2.png
bottom of page